SIF výroční zpráva 2020
SIF výroční zpráva 2019
SIF_konsolidovaná výroční zpráva 2018 s razítky
PRIIPS_Sdělení klíčových informací pro investory
Informace o zpracování osobních údajů
Pozvánka na valnou hromadu 29.6.2018
Zpráva správní rady o kontrolní činnosti za rok 2017
Výroční zpráva STING investiční fond za rok 2017