SLIŽBY SPOJENÉ S FONDEM

NÁKUP NEMOVITOSTÍ v jednotlivých krocích

  • zástupce fondu osloví majitele nemovitosti za účelem sjednání schůzky
  • zhodnotí stav nemovitosti a situaci klienta
  • bezplatně stanoví tržní odhad nemovitosti
  • vysvětlí klientovi celý proces výplaty finančních prostředků a postup předání nemovitosti
  • u přímého nákupu je Fond schopen nabídnout až 80 % tržní ceny nemovitosti

Zdarma je zajištěn kompletní právní servis, zejména sepsání budoucí i kupní smlouvy, návrhu na vklad, vyhotovení znaleckého posudku pro potřebu finančního úřadu nebo vyplnění daňového přiznání.

Chci výkup nemovitosti

Vyplacení nemovitosti zatížené exekucemi a dluhy

Pokud máte na své nemovitosti zástavu či exekuci nebo ztrácíte schopnost splácet úvěr, hrozí Vám smluvní pokuty a banka po Vás může vyžadovat splacení celého úvěru najednou kvůli porušení podmínek úvěru. U exekuce Vám dokonce může hrozit dražba. Pokud máte na své nemovitosti zástavu nebo exekuci, zpravidla ji nelze prodat standardní cestou, jsme však schopni situaci vyřešit.

Naše služby:

  • provedeme analýzu Vašich dluhů a stanovíme optimální postup
  • budeme vyjednávat s Vašimi věřiteli ohledně vyčíslení pohledávek na základě plné moci
  • zajistíme rychlou úhradu Vašich závazků u exekutorů a věřitelů
  • minimalizujeme náklady spojené s vymáháním pohledávek, snížíme smluvní pokuty a penále
  • zabráníme hrozbě nařízení dražby na Vaši nemovitost
Chci vyplácení exekuce a dluhů